Moroccan Rugs (41)

Beni Ourain Rug 246x145 cm | 8.07x4.75 ft

€495,00

Beni Ourain Rug 248x148 cm | 8.13x4.85 ft

€450,00

Beni Ourain Rug 242x150 cm | 7.93x4.92 ft

€495,00

Beni Ouarain Rug 260x155 cm | 8.53x5.08 ft

€495,00

Azilal Rug 260x155 cm | 8.53 x 5.08 ft

€475,00€499,00

Beni Ourain Color Rug 254x155 cm | 8.33x5.08 ft

€549,00

Beni Ourain Rug 255x150 cm | 8.36x4.92 ft

€549,00

Beni Ourain Rug White Diamonds 290 x 195 cm | 9.50 x 6.40 ft

€749,00

Beni Ourain Rug White Diamonds 292 x 200 cm | 9.58 x 6.56 ft

€749,00

Beni Ourain Rug White Diamonds 299 x 195 cm | 9.80 x 6.39 ft

€749,00

Beni Ourain Rug White/Black Diamonds 307 x 203 cm | 10.07 x 6.66 ft

€749,00

Beni Ouarain Rug White 195x140 cm | 6.39x5.49 ft

€375,00

Beni Ouarain Rug 150x100 cm | 4.92x3.28 ft

€225,00

Beni Ourain Rug 195x140 cm | 6.39x5.49 ft

€375,00

Beni Ourain Rug 248x156cm | 8,13x5.11 ft

€495,00€599,00

Beni Ouarain Rug 270x165 cm | 8.85x5.41 ft

€495,00€599,00

Beni Ourain Rug 260x158 cm | 8.53x5.18 ft

€599,00

Beni Ourain Rug 190x140 cm | 6.23x5.49 ft

€375,00
BACK TO TOP